stackpartystackpartystackparty

stack partyچیست؟

در این سایت می توانید در زمینه های مختلف سوالات خود را بپرسید و یا اینکه به سوالات دیگران پاسخ بدهید. هر چیزی که به ذهنتان می رسد را بپرسید، حتما برای آن جوابی خواهد بود. هدف ایجاد یک بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات و همچنین تبادل نظر میان افراد در زمینه های تخصصی مختلف می باشد.

ورود به استک پارتی

بخش هایstack party

در این سایت بخش های متنوعی ایجاد شده است که شامل موضوعات مختلف علمی، فنی، سرگرمی و مسائل مربوط به امور روزمره می شوند. در تعریف بخش ها سعی شده است که بین آنها همپوشانی وجود نداشته باشد. در سایت 4idea.ir می توانید بخش های جدید پیشنهاد بدهید و به کمک کاربران دیگر ایده خود را اجرایی کنید! لیست گروه ها

امکاناتstack party

سوال های خود را بپرسید

کاربران می توانند به سوالی که شما می پرسید امتیاز بدهند و اعضای حرفه ای سایت امکان ویرایش سوال شما را خواهند داشت که باعث بهبود کیفیت سوال خواهد شد. توصیه می کنیم که از تگ استفاده کنید تا امکان جستجوی سوال فراهم شود. همچنین می توانید از نظرات سایر کاربران برای شفاف تر شدن سوال خود بهره ببرید. لیست گروه ها

به سوال های دیگران پاسخ دهید

کاربران می توانند به پاسخ شما امتیاز بدهند و در صورتی که فرد سوال کننده پاسخ شما را به عنوان بهترین پاسخ تایید کند، پاسخ شما یک تیک سبز خواهد خورد. کاربران دیگر می توانند به پاسخ شما نظر بدهند و به ارتقای کیفیت پاسخ شما کمک کنند. لیست گروه ها

امتیاز و حق دسترسی بگیرید

سوال ها و پاسخ های شما امتیاز خواهد داشت. با استفاده از این امتیازها می توانید حق دسترسی هایی که در سایت تعریف شده را بدست آورید. برای انجام یک سری از فعالیت ها مدال های مختلفی در نظر گرفته شده اند که می توانید لیست این مدال ها را از اینجا ببینید. مدال هایی که هر کاربر کسب کرده در صفحه فعالیت ها برای همگان قابل مشاهده است. لیست گروه ها

با استک پارتی اطلاعات خود را گسترش دهید